จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 64 เดือน กันยายน 2566

Description : การแสดงวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการ เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 63 เดือน กรกฏาคม 2566

Description : วันที่ 12 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม บรรณารักษ์สัญจร

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2566

Description : สำนักวิทยบริการ จัดประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 61 เดือน พฤษภาคม 2566

Description : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ให้กับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท วิทยากรโดย คุณจักรชัย เชื้อสวย จาก บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 60 เดือน พฤษภาคม 2566

Description : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. สำนักวิทยบริการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องวารสาร ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 59 เดือน เมษายน 2566

Description : วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินการหย่อนหีบบัตรเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 58 เดือน เมษายน 2566

Description : วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมไหว้พระ อวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 57 เดือน เมษายน 2566

Description : นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี 2566 วันที่ 6 เมษายน 2566 ที่บริเวณหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 56 เดือน มีนาคม 2566

Description : สำนักวิทยบริการ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบริการและทักษะการทำงานบริการที่เป็นดิจิทัลให้มากขึ้น โดยเข้าศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ม.นครพนม และบุคลากรได้พาชมพื้นที่ให้บริการภายในหอสมุด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ.2566-2569 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอทูชี อ.ละมุง จ.ชลบุรี เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาบริการในเชิงดิจิทัลให้มากขึ้น

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 55 เดือน มีนาคม 2566

Description : วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ KM ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ก้าวต่อไปของพลิกโฉมห้องสมุด ภายใต้ความ ผันผวนของโลกยุคใหม่ โดยมีบรรณารักษ์จาก คณะ/วิทยาลัย ภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ ในรูปแบบ On - site และ On - line

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

หน้า : 1234567หน้าถัดไป

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/