จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 42 เดือน พฤศจิกายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ให้บริการแนะนำการใช้บริการสารสนเทศ การสืบค้นฐานข้อมูล การให้บริการของสำนักวิทยบริการ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 41 เดือน พฤศจิกายน 2565

Description : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. สำนักวิทยบริการ ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 40 เดือน พฤศจิกายน 2565

Description : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 39 เดือน พฤศจิกายน 2565

Description : นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการ และสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการ รับเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยา และโรงเรียน ตชด.บ้านหาดทรายเพ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 38 เดือน ตุลาคม 2565

Description : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมหนึ่งที่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 37 เดือน ตุลาคม 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เดือน ตุลาคม 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 36 เดือน ตุลาคม 2565

Description : ผศ.ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมสรุปผลการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 35 เดือน กันยายน 2565

Description : วันที่ 29-30 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการ ได้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในตำบลพุ่มแก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในกิจกรรม “ซุมแซว แปงถิ่น สร้างศิลป์ U2T นครพนม” จัดขึ้นที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือน กันยายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุลาครกร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีCreator

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 33 เดือน กันยายน 2565

Description : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน...การประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก” ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

หน้า : 12345หน้าถัดไป

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/