จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

Title : จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 61 เดือน พฤษภาคม 2566

Subject : มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักวิทยบริการ

Description : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ให้กับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท วิทยากรโดย คุณจักรชัย เชื้อสวย จาก บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

Creator : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

Date : 2023

Format : pdf

Language : tha

Type : จดหมายข่าว

Identifier : ISSN -

Original Filename : ปีที่ 2 ฉบับที่ 61 เดือน พฤษภาคม 2566

File Size : 487000 bytes

Authentication : a3e3d0eb01bd955c6c93e879563b75bc

Mime Type : image/jpeg

File Type / OS : JPEG image data, JFIF standard 1.02, resolution (DPI), density 296x298, segment length 16, baseline, precision 8, 2377x3411, frames 3