หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น

ชื่อผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

เลขเรียก : 327.593059 ส857ท 2564

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทย (ชั้น 2)

รายละเีอยด : งานวิจัยเรื่อง “ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง” โดยผู้เขียนเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทย ได้อาศัยข้มูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ นับว่าเป็นข้อมูลจาก “คนใน” ที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็น “คนนอก” ได้เห็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านมนมิติด้านการเมืองและความมั่นคงอย่างเป็นระบบ

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/