ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง
 
 
 
 
  Untitled Document

สำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00น. - 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์

 
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
  
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ >>อ่านทั้งหมด<<
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 33 [23 ก.ย. 2557]  อ่าน : [0]
  ประชาสัมพันธ์การนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [16 ก.ย. 2557] อ่าน : [12]
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill [21 เม.ย. 2557] อ่าน : [30]
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) [21 เม.ย. 2557] อ่าน : [37]
  คู่มืองานประกันคุณภาพ ปี 2556 [17 มี.ค. 2557] อ่าน : [29]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 [02 ธ.ค. 2556] อ่าน : [48]
  แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนราชการ สำนักวิทยบริการ [22 พ.ย. 2556] อ่าน : [38]
  รานงานผลการประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม [01 ส.ค. 2556] อ่าน : [88]
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประกวดโฟล์คซอง [21 มิ.ย. 2556] อ่าน : [85]
  คู่มือการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ [05 มิ.ย. 2556] อ่าน : [73]

  
กิจกรรมสำนักวิทยบริการ               >>ดูทั้งหมด<<
โครงการบริการวิชาการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจสอบ Cacti แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาาเขต 22
27 มิ.ย. 2557
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
19 มิ.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ
27 ม.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องสมุด
28 ม.ค. 2557

 
    แนะนำวารสารใหม่
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities & Social Sciences
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
  ปีที่ : 4
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ข้อมูลวารสาร : รายปี
  ฉบับประจำวันที่ : 2556
  ปีที่ : 5
  ฉบับที่ : 5
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิทยุสราญรมย์
  รายละเอียด : ความรู้ทั่วไป
  ข้อมูลวารสาร : ราย 3 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฏาคม-กันยายน 2556
  ปีที่ : 15
  ฉบับที่ : 60
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารสาระคาม
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
  ปีที่ : 4
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
  ปีที่ : 2
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : Thammasat Review
  รายละเอียด : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ๋July - December, 2013
  ปีที่ : 17
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : สารบัญชี
  รายละเอียด : เนื้อหาที่นำเสนอสารระด้านการบัญชี
  ข้อมูลวารสาร : ราย 2 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มีนาคม - เมษายน 2557
  ปีที่ : 55
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ข้อมูลวารสาร : ราย 2 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - มิถุนายน 2557
  ปีที่ : 33
  ฉบับที่ : 3
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รายละเอียด : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม - เมษายน 2557
  ปีที่ : 25
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  รายละเอียด : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2557
  ปีที่ : 6
  ฉบับที่ : 11
  
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดให้บริการ
          จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
          เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
    งดบริการทุกอย่างก่อนปิดทำการ 15 นาที

Academic Resource Center
          Mon.- Fri. 08.30 am - 04.30 pm
          Sat.- Sun. 08.30 am - 04.30 pm
    All services not available 15 minutes before library closed

ลิงค์ต่างๆ 

 
Copyright 2012 Academic Resource Center Nakhon Phanom University
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
Tel : (042)503625 - 26, Ext .41,42 Fax : (042)587285
E-Mail : arc@npu.ac.th
พัฒนาโดย : นายสุรักษ์ สิมคาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Email : surak@npu.ac.th
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 2133 คน    เริ่มนับ 1 ม.ค. 2556