ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง
 
 
 
 
  Untitled Document

สำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00น. - 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์

 
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
  
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ >>อ่านทั้งหมด<<
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 3 rd Asia-Pacific joint Confere [03 ธ.ค. 2557] อ่าน : [2]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการปรระชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ"International Conference on "Research for S [03 ธ.ค. 2557] อ่าน : [2]
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5 ฐาน [14 พ.ย. 2557] อ่าน : [2]
  คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ [10 พ.ย. 2557] อ่าน : [32]
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 33 [23 ก.ย. 2557] อ่าน : [15]
  ประชาสัมพันธ์การนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [16 ก.ย. 2557] อ่าน : [24]
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill [21 เม.ย. 2557] อ่าน : [43]
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) [21 เม.ย. 2557] อ่าน : [45]
  คู่มืองานประกันคุณภาพ ปี 2556 [17 มี.ค. 2557] อ่าน : [37]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 [02 ธ.ค. 2556] อ่าน : [55]

  
กิจกรรมสำนักวิทยบริการ               >>ดูทั้งหมด<<
ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
04 ธ.ค. 2557
โครงการบริการวิชาการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจสอบ Cacti แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาาเขต 22
27 มิ.ย. 2557
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
19 มิ.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ
27 ม.ค. 2557

 
    แนะนำวารสารใหม่
 •     
  ชื่อวารสาร : Micro Computer Magazine
  รายละเอียด : Micro Computer Magazine นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่างๆ (Networking), ข่าวความเคลื่อนไหวและอัพเอตด้านเทคโนโลยี
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ธันวาคม 2557
  ปีที่ : 32
  ฉบับที่ : 353
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสาร อสท
  รายละเอียด : เนื้อหาของนิตยสารนำเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ธันวาคม 2557
  ปีที่ : 55
  ฉบับที่ : 5
 •     
  ชื่อวารสาร : กุลสตรี
  รายละเอียด : วารสารไลน์สไตล์ ฉบับนี้พบกับ LOVING MOM & DAD หัวใจสองดวงของเธอ ชนกวนันท์ รักชีพ Majestic Issue บทเพลงพ่อหลวง เทิดไท้องค์ราชัน SPECIAL SCOOP THE PERFECT DADDY พ่อมืออาชีพกับเจ้าตัวน้อยสุดที่รัก HEALTH STYLE รีดไขมันแล้ว "หล่อมาก" นัท-ชนะกุล Winter Makeup กับสไตล์การแต่งหน้ารับ Holiday สุดเหวี่ยง
  ข้อมูลวารสาร : รายปักษ์
  ฉบับประจำวันที่ : ปักแรกษ์ ธันวาคม 2557
  ปีที่ : 44
  ฉบับที่ : 1054
 •     
  ชื่อวารสาร : หมอชาวบ้าน
  รายละเอียด : วารสารเพื่อสุขภาพ ติดตามได้ในเล่มเรื่องการดูแลสุขภาพ - ชีวิตปลอดภัย สมุนไพรปลอดพิษ - ธนาคารต้นไม้แก้ทุกทั้งแผ่นดิน - การดูแลด้วยหัวใจ พลังผลิกใจคน - น้ำมะนาวและเบกกิ้งโซดา “ฟอกฟันขาว” จริงหรือ - สมุนไพรกับยาปัจจุบัน ใช้ร่วมกันอันตราย
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ธันวาคม 2557
  ปีที่ : 36
  ฉบับที่ : 428
 •     
  ชื่อวารสาร : สารคดี
  รายละเอียด : เป็นนิตยสารของไทย ที่มุ่งเน้นบทความแนวสารคดีโดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ บุคคล ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับนี้พบกับ คนเหล็กไตรกีฬา ว่าย ปั่น วิ่ง เพชรอีสาน หนังบักตื้อ คลื่นลูกใหม่หนังตะลุงอีสาน เจ้าแห่งป่า-ภูบรรทัด ในศตวรรษที่ ๒๑ “นายรอบรู้” เที่ยวสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ทุกเส้นทางยลเสน่ห์ชาวมอญ ชมวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองสังขละฯ
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ธันวาคม 2557
  ปีที่ : 30
  ฉบับที่ : 357
 •     
  ชื่อวารสาร : เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก
  รายละเอียด : วารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้พบกับ อาหารคือความรื่นรมย์ โต๊ะอาหารสานสัมพันธ์ เพียงกดสั่งพิมพ์ กู้วิกฤติท้องทะเล รำลึก 10 ปี สึนามิ สารคดีภาพยอดเยี่ยม “10 ภาพเล่าเรื่อง” Season 4
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ธันวาคม 2557
  ปีที่ : 14
  ฉบับที่ : 161
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ข้อมูลวารสาร : ราย 2 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กันยายน-ตุลาคม 2557
  ปีที่ : 33
  ฉบับที่ : 5
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
  ปีที่ : 14
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กันยายน 2555 - มีนาคม 2556
  ปีที่ : 6
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : Chiang Mai Journal of Science
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : January-April 2014
  ปีที่ : 41
  ฉบับที่ : 1
  
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดให้บริการ
          จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
          เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
    งดบริการทุกอย่างก่อนปิดทำการ 15 นาที

Academic Resource Center
          Mon.- Fri. 08.30 am - 04.30 pm
          Sat.- Sun. 08.30 am - 04.30 pm
    All services not available 15 minutes before library closed

ลิงค์ต่างๆ 

 
Copyright 2012 Academic Resource Center Nakhon Phanom University
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
Tel : (042)503625 - 26, Ext .41,42 Fax : (042)587285
E-Mail : arc@npu.ac.th
พัฒนาโดย : นายสุรักษ์ สิมคาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Email : surak@npu.ac.th
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 2438 คน    เริ่มนับ 1 ม.ค. 2556