นิยาย/เรื่องสั้น

ชื่อหนังสือ : ปูนปิดทอง รางวัลวรรณกรรมซีไรต์ พ.ศ. 2528

ชื่อผู้แต่ง : กฤษณา อโศกสิน

เลขเรียก : นว.ก177ป 2558

ที่เก็บหนังสือ : มุมนวนิยาย ชั้น 1

รายละเีอยด : "ปูนปิดทอง" เล่มนี้ เป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ในปี พ.ศ. 2528 บทประพันธ์ของ "กฤษณา อโศกสิน" เป็นวรรณกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ เกี่ยวกับความรักหนุ่มสาวที่มีปัญหาครอบครัวบ้านเเตกสาเเหรกขาด ซึ่งสะท้อนความเข้าใจของชีวิต ชี้ให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ในหน้าที่ของพ่อเเม่ ทำให้เกิดความเข้าใจกัน และยังเสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้กับชีวิตครอบครัวได้เป็นอย่างดี