นิยาย/เรื่องสั้น

ชื่อหนังสือ : Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง

ชื่อผู้แต่ง : ร เรือในมหาสมุท

เลขเรียก : นว. จ342ฉ 2561

ที่เก็บหนังสือ : มุมนวนิยาย ชั้น 1

รายละเีอยด : ทุกภารกิจมีเบื้องหลัง ทุกเบื้องหลังมีเบื้องลึก ทุกเบื้องลึกยังมีข้อมูลลับ! พบกับข้อมูลลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนใน "ฉลาดเกมส์โกง" ครั้งแรกที่ GDH และ แจ่มใส จับมือร่วมกันเพื่อจัดทำ "ฉลาดเกมส์โกง Bad Genius ฉบับนิยาย" โดยนำบทภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ มาขยายความและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนวนิยาย โดยผู้เขียน "จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท" นักเขียนซีไรต์ประจำปี 2560