หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : พงศาวดารไทใหญ่

ชื่อผู้แต่ง : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.

เลขเรียก : 959.1 น234พ 2561

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด : แม้ "ไทใหญ่" จะเป็นพวกสาขาหนึ่งต่างหาก ไม่ใช่ "ไทยสยาม" ที่ผสมพันธุ์กับ "ขอม" หรือ "มอญ" สืบสัมพันธ์พงศ์มาอีกสาขาหนึ่ง ก็ยังเป็นชาติไทยด้วยกัน ร่วมสายโลหิตปฐมมางกูรมูลชาติอันเดียวกัน น่าไทยเราจะรู้เรื่องราวเค้าเงื่อนของมนุษยชาติประยูรญาติไทยด้วยกันไว้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาญาณ ในเชิงพงศาวดารโบราณคดี เมื่อเห็นเช่นนี้ และทั้งเห็นว่าเรื่องของไทยเรายังไม่มีอ่าน ซ้ำประกอบฉันทอัธยาศัยโน้มน้ำใจจะใคร่หาอันใดทำ เพื่อเป็นคุณูปการต่อเพื่อนร่วมชาติ และเฉลิมพระกฤษฏาธิการ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวมหากษัตรตราธิราชที่พึ่งของข้าพเจ้าสนองพระเดชพระคุณตามยถาพลัง จึงเป็นเครื่องกระตุ้นจูงใจให้เพียรนิพนธ์พงศาวดารไทยใหญ่นี้ขึ้น!