หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) = Organic fertilizer

ชื่อผู้แต่ง : มุกดา สุขสวัสดิ์.

เลขเรียก : 631.86 ม615ป 2560

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด :