หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและวิศวกรรม = Statistical and engineering quality control

ชื่อผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง.

เลขเรียก : 658.562 ส262ก 2554

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด :