บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : หมอชาวบ้าน

ปีที่ : 39   ฉบับที่ : 464

เดือน : ธันวาคม   พ.ศ. : 2560

เนื้อหา

ข้อความบนปก

        ผัก ผลไม้ ๙ รสสรรพคุณ (แพทย์แผนไทย) พบกับโปสเตอร์ ร่างกายของเรา ขาดเหล็กทำไมโลหิตจาง ผักปลังเสริมพลังขับถ่าย โรคที่พบบ่อยผู้สูงอายุ เริ่มฝึกโยคะนวดไทย งาขาว งาดำ หมอไฮเทคอาจเหวี่ยงแห เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ผมได้ดีเพราะความยากจน ชาดื่มเพื่อสุขภาพให้เป็น (แพทย์แผนจีน)

 

ประเภท : นิตยสารสุขภาพรายเดือน

ราคาบนปก : 60 บาท

ISSN : 01252275

บริษัท : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน บมจ.

เว็บไซต์ : www.doctor.co.th

กลับ