บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : COMTODAY

ปีที่ : 28   ฉบับที่ : 554

เดือน : ธันวาคม   พ.ศ. : 2560

เนื้อหา

ข้อความบนปก

          2018 คุณพร้อมหรือยัง ปี IOT ถ้าอินเตอร์เน็ตจะสิงไปทุกสิ่ง กดโฆษณา รับ Litecoin เหรียญดิจิทัลที่แลกเป็นเงินจริงได้ เปิด Youtube แบบปิดหน้าจอด้วย Desktop Version แย่แล้ว! ระบบ Face ID ของ iPhone X โดนหลอกด้วยหน้ากาก ถอนคำแชตส่งแชตผิดก็ลบได้ EGA เดินหน้า Thailand 4.0 มุ่งตอบโจทย์ ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล

ประเภท : นิตยสารเทคโนโลยีและไอทีรายปักษ์

ราคาบนปก : 79 บาท

ISSN : -

บริษัท : ARIP Public Company Limited.

เว็บไซต์ : www.comtodaymag.com

กลับ