บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : มติชน สุดสัปดาห์

ปีที่ : 38   ฉบับที่ : 1949

เดือน : ธันวาคม   พ.ศ. : 2560

เนื้อหา

ข้อความบนปก

     พรรคเตพ คู่สร้างคู่สมปิดตัว ปิดตำนานล้านเล่ม  เฟซบุ๊กรายได้สู่หลักล้านล้านบาท

ประเภท : นิตยสารการเมืองรายสัปดาห์

ราคาบนปก : 50 บาท

ISSN : 1686-8196

บริษัท : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://info.matichon.co.th/weekly/

กลับ