บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : ศิลปวัฒนธรรม Art & culture magazine

ปีที่ : 39   ฉบับที่ : 5

เดือน : มีนาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

ข้อความจากปก

เมษายนนี้ครบรอบ ๒๕๐ ปี การเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐ 
           “ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับมีนาคม ๒๕๖๑ 
ชวนตามรอย “ขุนหลวงหาวัด” หรือ "สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร"
ที่ต้องจากกรุงศรีอยุธยา สู่เมืองอังวะ และเมืองอมรปุระ
พร้อมเจ้านายฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และไพร่พล เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ที่ทรงอยู่ในพม่าจนสวรรคตในร่มกาสาวพัสตร์
           ข้อมูลในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของ “ขุนหลวงหาวัด” มีอยู่น้อยนิด แต่ผู้เขียน รศ. ดร. ศานติ ภักดีคำ นำเสนอข้อมูลใหม่จากหลักฐานพยานต่างๆ เช่น บันทึกจากเอกสารราชการพม่า ร่องรอยทางศิลปกรรมในพม่า ฯลฯ ไม่หามาอ่านไม่ได้แล้ว และบทความที่น่าสนใจอื่นๆ
            • “รามัญนิกาย” จากรามัญประเทศสู่สยาม และ “ธรรมยุติกนิกาย” จากสยามสู่พม่า
            • เมื่อหม่อมราโชทัยตื่นของประหลาด ใน “นิราศลอนดอน”
            • ศักดิ์น้อย เจริญเมือง นักชก “ผู้มียี่เกในหัวใจ”
            • ฮก ลก ซิ่ว ในความศรัทธาของชาวจีน

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารความรู้ทั่วไปรายเดือน

ราคาบนปก : 120 บาท

ISSN : 0125-3654

บริษัท : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

 

กลับ