บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : ชีวจิต

ปีที่ : 20   ฉบับที่ : 467

เดือน : มีนาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

ข้อความจากปก

       ปีที่ 20 ฉบับที่ 467 16 มีนาคม 2561

       วิธีกินผักผลไม้เพื่อผู้ป่วยไตทุกระยะ, 5 ตำรับยารักษามะเร็งเช็กก่อนใช้ ปลอดภัยไม่เสียทรัพย์,

อาหารสด ส่งตรงจากห้องวิจัยป้องกันเนื้องอก เนื้อร้าย เนื้อกลายพันธ์ ฯลฯ

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารสุขภาพรายปักษ์

ราคาบนปก : 60 บาท

ISSN : 1513-086x

บริษัท : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : www.cheewajit.com

กลับ