บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : A Day

ปีที่ : 18   ฉบับที่ : 211

เดือน : มีนาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

ข้อความบนปก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 211 มีนาคม 2561

  ฉบับขอนแก่น (และวิธีการอยู่กับเมืองอย่างมีความหวัง)

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารความรู้ทั่วไปรายเดือน

ราคาบนปก : 80 บาท

ISSN : 1513-6205

บริษัท : บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด

เว็บไซต์ : www.daypoets.com

อีเมล : aday@daypoets.com

กลับ