บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : มติชนสุดสัปดาห์

ปีที่ : 38   ฉบับที่ : 1963

เดือน : มีนาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

ข้อความบนปก

ฉบับประจำวันที่ 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561

จินดามณี 0.4 

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารการเมืองรายสัปดาห์

ราคาบนปก : 50 บาท

ISSN : 1686-8196

บริษัท : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://info.matichon.co.th/weekly/

อีเมล : weekly@matichon.co.th

 

กลับ