บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : สารคดี

ปีที่ : 34   ฉบับที่ : 397

เดือน : มีนาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

ข้อความบนปก

นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 397 มีนาคม 2561

คิดถึงแมกซาซีน

รายละเอียด

   นิตยสารรายเดือน นิตยสาร สารคดี

   ISSN 08571538

  รู้จัก นิตยสาร สารคดี

ในปี พ.ศ. 2517 สำนักพิมพ์เมืองโบราณก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายเพื่อผลิตวารสาร เมืองโบราณ ซึ่งเป็นวารสาร วิชาการราย 3 เดือน ที่มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ต่อมาเริ่มจัดทำหนังสือวิชาการและพ็อกเกตบุ๊กในแนวเดียวกัน

หากในปี พ.ศ. 2526-2527 ประเทศไทยเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ฝ่ายบริหารจึงได้วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นการจัดทำนิตยสารใหม่ที่มีเนื้อหาเข้าผู้อ่านได้มากขึ้น และหารายได้จากการขายโฆษณา และกลายเป็น นิตยสาร สารคดี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้อ่านและเป็นที่ยอมรับในฐานะนิตยสารที่นำเสนอเรื่องแนวสารคดีโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพและการออกแบบรูปเล่มเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ในช่วงเวลานั้น
ปัจจุบันนอกจากนิตยสารที่วางแผงรายเดือนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี นำเสนอทั้งเรื่อง สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นสิ่งที่เกิดในประเทศไทยเป็นหลัก
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์ sarakadee.com และเพจทางการของ นิตยสาร สารคดี ที่ช่องทางนี้เช่นกัน
กลับ