บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค (ฉบับภาษาไทย) National geographic

ปีที่ : 18   ฉบับที่ : 201

เดือน : เมษายน   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

ข้อความบนปก

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 201 เมษายน 2561

แคสซีนี ภารกิจตามหาเบาะแสชีวิตนอกโลกบนดาวเสาร์

รายละเอียด

ประเภท : นิตยสารความรู้ทั่วไปรายเดือน

ราคาบนปก : 120 บาท

ISSN : 1513-9840

บริษัท : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : www.ngthai.com

อีเมล : ngmth@amarin.co.th

กลับ