บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : หมอชาวบ้าน

ปีที่ : 40   ฉบับที่ : 471

เดือน : กรกฎาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

นิตยสารหมอชาวบ้าน

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561

ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย แต่เนื้อหายังมีความหลากหลายเหมือนเดิม

"ชบา" ไม้ดอกริมรั้ว สมุนไพรใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม

สิวบนใบหน้ากับพิษของอวัยวะภายในเกี่ยวข้องกันอย่างไร อ่านได้จากคอลัมน์แพทย์แผนจีน

ทำไมต้องฉีดยา...อยากรู้ต้องอ่าน "คุยกับหมอ 3 บาท"
 
 
กลับ