บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : A DAY

ปีที่ : 18   ฉบับที่ : 215

เดือน : กรกฎาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

ฉบับนี้เราอยากชวนทุกคนไปเที่ยวโซล 
                 เปล่าเลย เราไม่ได้จะพาไปกิน เที่ยว ช้อป ติ่ง หรือตามรอยซีรีส์ที่ไหน แต่อยากชวนไปคุยกับคนรุ่นใหม่ในโซลที่กำลังใช้ชีวิตอย่างใจต้องการ ในดินแดนมากสีสันที่ (เรามองว่า) ขับเคลื่อนด้วยพลังสองขั้ว อดีตและปัจจุบันที่ผสมปนเป เคร่งเครียดแต่ก็รักสนุก ยึดติดแต่ก็ทันสมัย เพราะคุณสมบัติเหล่านี้แหละที่รวมกันเป็นเสน่ห์โซลในสายตาเรา 

กลับ