บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : มติชน สุดสัปดาห์

ปีที่ : 38   ฉบับที่ : 1980

เดือน : กรกฎาคม-สิงหาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เชื่อว่า วันนี้ เข้าไปอยู่ ณ ดวงใจ คนไทย ทุกคนแล้ว
โครงการนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ประกอบกับมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆของรัชกาลที่ 9
ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ดังนั้น ในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีโครงการจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
ปรากฏว่ามีประชาชนสมัครเข้าร่วมจำนวนมาก
นับเฉพาะเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ที่พระราชทานให้ประชาชน จำนวน 770,000 ตัว
นั่นหมายความว่า มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 770,000 คน และยอดอาจจะถึง 1 ล้านคน เพราะมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการแม้จะไม่ได้รับเสื้อ
ถือเป็นโครงการที่มีประชาชนเข้าร่วม และประสบความสำเร็จสูงยิ่ง

และสูงขึ้นไปอีก
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดให้ เปิดรับสมัคร โครงการ“จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม 2560
ปรากฏว่า ยอดรวมผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทุกประเภท นับตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560
มีจำนวนทั้งสิ้น 4,006,825 คน
เติบโตขึ้น หลายเท่าตัว
และได้ร่วมปฏิบัติ เป็น จิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 อย่างสมกระเกียรติ เรียบร้อย งดงาม ตามราชประเพณี

กลับ