บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : นิตยสารศิลปวัฒนธรรม

ปีที่ : 39   ฉบับที่ : 10

เดือน : สิงหาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

สะใภ้เจ้า : จากสตรีสามัญสู่สายสัมพันธ์แห่งราชตระกูล

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ชวนท่านติดตามเรื่องราวของสตรีที่เป็น “สะใภ้เจ้า” 
ที่มีตั้งแต่เจ้านายฝ่ายใน, บุตรสาวขุนนางคนสำคัญ หรือพ่อค้าผู้มีฐานะ เพื่ออาศัย “เครือข่ายญาติ” เกื้อกูลกันและกัน
ต่อมาแนวคิดและธรรมเนียมการรับสะใภ้เจ้าก็ขยายไปสู่ “สามัญชน”

โดยในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีสะใภ้หลวงสามัญชนทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติจำนวนมาก
และสะใภ้เจ้าเป็นสามัญชนนี้เอง มีผลต่อการพิจารณาเลือกพระรัชทายาทที่จะสืบสันตติวงศ์
เมื่อรัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคต จนถึงรัชกาลที่ ๗ สละราชบัลลังก์

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ
• ชีวิตนางศรีประจัน สีสันตัวละครแม่ในเสภาขุนช้างขุนแผน
• เพื่อชาติ เพื่อประชาธิปไตย นายทวี บุณยเกตุ นายกฯ ๑๗ วัน
• ศิลปะบนผืนผ้าของไทยทรงดำ
• กินแบบปักษ์ใต้ “เกี่ยมโก่ย” (เคยเค็ม) ผัดหมู

กลับ