บรรณนิทัศน์

ชื่อวารสาร : HEALTH TODAY

ปีที่ : 17   ฉบับที่ : 210

เดือน : ตุลาคม   พ.ศ. : 2561

เนื้อหา

        นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์: Health Yourself เพราะสุขภาพเป็นของคุณ การดูแลแผลเป็นตั้งแต่เริ่มแรก ถ้ารักษาดีถูกหลักการแพทย์ แผลเป็นก็เกิดน้อย มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างมาดูกัน, เมื่อลูกน้อยเติบโตเป็นวัยรุ่นโลกส่วนตัวของวัยรุ่นก็เปลี่ยนไป การจัดสถานที่ในบ้านให้ลูก ตลอดจนห้องนอนสำหรับเขา ต้องมีความเป็นส่วนตั๊ว...ส่วนตัว

กลับ