กิจกรรม Big Cleaning Day

: 23 มีนาคม 2563, 15:47 น. | : 14

วันที่ 23 มีนาคม 2563 บุคลากรสำนักวิทยบริการร่วมกันทำกิจกรรม "Big Cleaning Day" จัดเก็บเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ จัดโต๊ะทำงานให้สะอาดเรียบร้อย ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ ออฟฟิตสำนักงาน และบริเวรด้านนอกอาคารสำนักวิทยบริการ

อัลบั้มภาพ