สำนักวิทยบริการ มีการออกบริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

: 22 ธันวาคม 2563, 11:23 น. | : 10

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มีการออกบริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา มีการนำหนังสือไปบริจาค พร้อมติมตามร่วมปรึกษาหาลือแนวทางพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 

อัลบั้มภาพ