สำนักวิทยบริการ จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานประเมินตัวเอง ประจำปีการศึกษา 2563

: 23 ธันวาคม 2563, 14:09 น. | : 2

        วันที่ 22 ธันวามคม 2563 สำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินโครงการอบรมการเขียนรายงานประเมินตัวเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชัย ซ้ายประทุม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานประเมินตัวเองให้กับบุคลากร สำนักวิทยบริการ ตามตัวชี้วัดของแต่ละท่านที่ได้รับผิดชอบ มีการแนะนำขั้นตอนการเขียนรายงาน การเก็บเอกสารต่างๆ และตอบปัญหาที่แต่ละท่านสงสัยหรือติดอยู่อย่างละเอียด 

อัลบั้มภาพ