สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ต่อหนังสือออนไลน์

วีดีโอ

มนพ. เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

ดูวีดีโอทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

หนังสือทั่วไป

- เสนอซื้อ หนังสือใหม่
- เสนอซื้อ วารสารใหม่
- เสนอซื้อ นิยายใหม่

ฐานข้อมูล

- เสนอซื้อ E-book
- เสนอซื้อ ฐานข้อมูลวารสาร

บริการ

- ข้อเสนอด้านงานบริการ

แนะนำบริการใหม่