สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Meet&greet with librarian : เขียนบรรณานุกรม

อบรมการเขียนบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม microsoft word และโปรแกรม Zotero

มอบกระเช้าแสดงความยินดี

แสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

บุคลากรเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการนำตัวแทนบุคลากรเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ

วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 3 ปี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมงานคล้านวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 3 ปี

ดูข่าวทั้งหมด

วีดีโอ

มนพ. เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

ดูวีดีโอทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

> PULINET 2018
> NPK Book Fair 2018
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

หนังสือทั่วไป

- เสนอซื้อ หนังสือใหม่
- เสนอซื้อ วารสารใหม่
- เสนอซื้อ นิยายใหม่

ฐานข้อมูล

- เสนอซื้อ E-book
- เสนอซื้อ ฐานข้อมูลวารสาร

บริการ

- ข้อเสนอด้านงานบริการ