สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ต่อหนังสือออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

เสนอซื้อหนังสือทั่วไป

- เสนอซื้อ หนังสือใหม่
- เสนอซื้อ วารสารใหม่
- เสนอซื้อ นิยายใหม่

ฐานข้อมูล

- เสนอซื้อ E-book
- เสนอซื้อ ฐานข้อมูลวารสาร

ข้อเสนอแนะ

- ข้อเสนอด้านงานบริการ
- แจ้งปัญหาสถานที่ให้บริการ