One Search

Web opac


Thai Library Integreated System

ThaiLIS – Thai library integrated system มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแต่เดิมในการเข้าใช้บริการนั้น จะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิกเท่านั้น ระยะต่อมา สกอ. นโยบายให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนคนไทย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการขึ้นเพิ่ม โดยสมาชิกผู้ใช้ทั่วไป จะถูกจำกัดด้วยจำนวนรายชื่อต่อวันที่อนุญาตให้ download ได้ ส่วนองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ไม่มีการจำกัดแต่อย่างใด

ผู้ใช้บริการภายในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้ฐานข้อมูล Thailis ได้ที่ เว็บไซต์Thailis
ผู้ใช้บริการภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งาน ฐานข้อมูล Thailis ได้ผ่านระบบ VPN
สมัครสมาชิก VPN

Matichon e-library


- บริการกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)ออนไลน์ผ่านเครือข่าย Internet จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ สแกนเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ .pdf
- จัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 10 หมวดและแยกย่อยเป็นหัวเรื่องมากกว่า140 หัวเรื่องให้ท่านเลือกรับบริการในหัวเรื่องที่ท่านต้องการ
- มีบริการจัดเก็บข่าวย้อนหลังให้ท่านเลือกค้นดู 30 วัน

ผู้ใช้บริการภายในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งาน มติชนออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์มติชนออนไลน์
ผู้ใช้บริการภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งาน มติชนออนไลน์ ได้ผ่านระบบ VPN
สมัครสมาชิก VPN

Thai Library Integreated System


2EBOOK DIGITAL LIBRARY ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการของหน่วยงานห้องสมุดทุกๆแห่ง ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
สำหรับนักศึกษาคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะสามารถจะเข้าถึงแหล่งความรู้ และสำหรับห้องสมุด 2ebook Digital Library ยังช่วยลดภาระงานที่เกิดจากการยืมหนังสือ อาทิเช่น การบริการยืม-คืน การเก็บรักษา การจัดเรียงหนังสือ ซ่อมแซมหนังสือ และพื้นที่ที่ใช้เก็บหนังสือ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาไม่น้อยเลย

ผู้ใช้บริการภายในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานe-Book Online ได้ที่ เว็บไซต์2ebook
ผู้ใช้บริการภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งาน e-Book Online ได้ผ่านระบบ VPN
สมัครสมาชิก VPN
หนังสือใหม่

ลาออกซะ ถ้าอยากรวย

ลาออกซะ ถ้าอยากรวย” เป็นหนังสือชื่อเท่ที่ได้รับ ความสนใจและสามารถขึ้นไปติดอันดับหนังสือขายดี ได้หลังจากที่วางขายได้ไม่นานนักใจความสำคัญของ หนังสือเล่มนี้ก็คือถ้าอยากรวยให้ลาออกซะ ซึ่งการ ลาออกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การลาออกจากงาน ประจำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลาออกจากความคิด เดิมๆอีกด้วยหนังสือใหม่

Advanced PHP พร้อมตัวอย่างงาน E-Commerce

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้การเขียน PHP ผ่านการสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ และชำระเงินได้ผ่าน Paypal โดยเริ่มตั้งแต่อธิบายโค้ดโดยละเอียด พร้อมใช้ภาพอธิบายการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีตัวอย่างฟังก์ชันเขียนในแบบ Library ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ แยกการเขียนโค้ดในส่วนโครงสร้างเว็บ ส่วนแสดงข้อมูลและส่วนควบคุมออกจากกัน

หนังสือใหม่

หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

"ข้อมูล" สารสนเทศปริมาณมากที่ส่งมาทางสายและไร้สาย ทำให้ผู้คนในสังคมต้องรับข้อมูล สารสนเทศที่เกินความจำเป็น บางครั้งเชื่อข้อมูล สารสนเทศ ที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตและผล ทำให้การแสดงความคิดความเห็นขาดความน่าเชื่อถือ "การคิดแบบนักวิจัย" จึงมีความสำคัญต่อการเลือกที่จะรับเอาเฉพาะข้อมูล สารสนเทศที่มีสภาพเป็นความรู้เท่านั้น

วารสารวิชาการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

View

ประชาคม ท้องถิ่น

บทบาทชุมชน คือกุญแจขัลเคลื่อนอนาคตของคนทั้งประเทศ

View

ดอกเบี้ย

ไทย-สังคมไร้เงินสด

View

วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

View

วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View

ไทยไภษัชยนิพนธ์

Thai Vulletin of Pharmaceutical Sciences

View

วารสารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

View

เข้าสู่ระบบ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30น.-18.00น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30น.-16.30น.

งดบริการทุกอย่างก่อนเวลาปิดทำการ 15 นาที