เอกสารประกาศต่างๆ

ชื่อประกาศ
ประเภท
วันที่ลง

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน ก.ค.62

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

27 สิงหาคม 2562

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 จำนวน 28 รายการ

By : ชุติมา ศรัจันทรา

การจำหน่ายพัสดุชำรุด

20 สิงหาคม 2562

การขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 28 รายการ

By : ชุติมา ศรัจันทรา

การจำหน่ายพัสดุชำรุด

9 สิงหาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน พ.ค.62

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

5 กรกฎาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน ม.ค.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

20 มิถุนายน 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน เม.ย.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

13 พฤษภาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน มี.ค.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

13 พฤษภาคม 2562

แผนการซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำนักิวทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

18 มีนาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน ก.พ.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

18 มีนาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน ม.ค.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

18 มีนาคม 2562

หน้า : 12หน้าถัดไป