เอกสารประกาศต่างๆ

ชื่อประกาศ
ประเภท
วันที่ลง

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน เม.ย.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

13 พฤษภาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน มี.ค.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

13 พฤษภาคม 2562

แผนการซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำนักิวทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

18 มีนาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน ก.พ.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

18 มีนาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ / จ้าง ประจำเดือน ม.ค.2562

By : ชุติมา ศรัจันทรา

รายงาน

18 มีนาคม 2562

รายงานการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

By : ชุติมา

การเบิกจ่าย

6 ธันวาคม 2561

หน้า : หน้าที่แล้ว12