ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

167 หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

อีเมล์ : arc@npu.ac.th   โทร : 042-587285