ติดต่อเรา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
167 หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : (042)503625 แฟ๊กซ์ : (042)587285
อีเมล์ : arc@npu.ac.th
เว็บไซต์ : http://arc.npu.ac.th
QR Code สำนักวิทยบริการ


เส้นทางการเดินทางจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม (ในเมือง)ถึง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม(Campus ศิปลศาสตร์) ระยะทางประมาณ 9.8 กิโลเมตร