ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

1