ห้องมินิเธียเตอร์

     พื้นที่ให้บริการด้านความบันเทิงแก่นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าใช้งาน สำนักวิทยบริการ อยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร ใช้ดูหนังภาพยนต์ ฟังเพลง ร้องเพลง และนำเสนอผลงานต่าง ๆ

เงื่อไขการใช้บริการห้องมินิเธียเตอร์ :

      - ต้องรวมกลุ่มกันมาขอเข้าใช้ห้องไม่น้อยกว่า 8 คน

      - ใช้ห้องได้สูงสุด 3 ชั้วโมงต่อครั้ง

      - ห้ามปรับเสียงไดๆในเครื่องขยายเสียง

      - หากมีปัญหาใดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อใช้ห้องมินิเธียเตอร์ได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1


ตารางการใช้ห้องมินิเธียเตอร์