หนังสือพิมพ์

  ให้บริการอ่าน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ บริเวณชั้น 1 มีบริการหนังสือพิมพ์ ฉบับใหม่ระบบชั้นเปิด และให้บริการฉบับฉบับล่วงเวลาแบบชั้นปิด ผู้ใช้ที่ต้องการใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการชั้น 1

  1. ไทยรัฐ

  2. มติชน

  3. เดลินิวส์

  4. กรุงเทพธุรกิจ

  5. บางกอกโพสต์ (จันทร์-เสาร์)

  6. บางกอกโพสต์ (อาทิตย์)

  7. ฐานเศรษฐกิจ