หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : ความรุนแรงทางเพศ

ชื่อผู้แต่ง : รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง,วรวุฒิ กำพลวิชิตพัฒน์

เลขเรียก : 364.1532 ร762ค 2563

ที่เก็บหนังสือ : หนั

รายละเีอยด : หนังสือ "ความรุนแรงทางเพศ" เล่มนี้ เป็นความพยายามของผู้เขียนที่พยายามมองปรากฎการณ์ คดีความทางอาญาที่ถือว่าเป็นความรุนแรง คือ "ความผิดเกี่ยวกับเพศ" ทั้งด้านตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทำ ผู้เสียหาย และรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีกวามเหล่านี้อย่างรอบด้าน เป็นระบบและหรือโดยองค์รวมให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถผู้เขียนจะทำได้ โดยในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย อาชญาวิทยา อาชญากรรม อาชญากร สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ผู้เสียหาย การเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร การร้องทุกข์ การถอนคำร้องทุกข์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับทนายความและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป