หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : ติวเข้มสอบ TOEIC พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนนเต็ม 990

ชื่อผู้แต่ง : ธนาภา เติมจิตรอารีย์,ทีม Think Beyond Genius

เลขเรียก : 428.24076 ธ246ต 2563

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทย ชั้น 2

รายละเีอยด : ข้อสอบ TOEIC นั้นจริง ๆ ไม่ใช่การประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับลึก แต่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ในบริบทการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด เป็นข้อสอบที่ใช้วัดประเมินความสามารถในการสื่อสาร เพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์ และปรับใช้ได้ในสำนักงานธุรกิจได้ "ติวเข้มสอบ TOEIC พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนนเต็ม 990" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาหลักวิชาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเตรียมสอบ TOEIC ครอบคลุมทุกหัวข้อการสอบ โดยเนื้อหาครอบคลุมหลัก Reading Listening และ Grammar เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการทำข้อสอบ พร้อมเฉลย ไฟล์เสียง และ Script ในเล่ม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบอย่างเร่งด่วนและทบทวนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงข้อสอบใหม่ล่าสุด เนื้อหาอัปเดตพร้อมเทคนิคอธิบายอย่างละเอียดที่สุดในท้องตลาด แบบฝึกหัด ฝึกทักษะ เจาะเฉพาะหัวข้อ เน้นฝึกฝนเฉพาะหัวข้อไม่ถนัดสามารถเพิ่มคะแนนได้เป็นอย่างดี