หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : หลักและคำพิพากษา : กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง/คดีอาญา

ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ

เลขเรียก : 347.077 ส546ห 2563

ที่เก็บหนังสือ : หนั

รายละเีอยด : นำเสนอคำอธิบาย "หลักและคำพิพากษา : กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่ง/คดีอาญา" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับพยานหลักฐานในคดีแพ่ง พยานหลักฐานในคดีอาญา โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา