หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก เล่ม 1 (ปรับปรุงใหม่)

ชื่อผู้แต่ง : ผู้เขียน น.พ. มิชิโอะ มัตสุดะ ผู้แปล พรอนงค์ นิยมค้า

เลขเรียก : อ.649 ม114ส 2557

ที่เก็บหนังสือ : ห้องอ้างอิง ชั้น 3

รายละเีอยด : "สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก" เล่มนี้ เป็นตำราการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงหนึ่งขวบ เขียนโดยนายแพทย์ มิชิโอะ มัตสุดะ ซึ่งเป็นกุมารแพทย์ชื่อดังที่ได้รับความเชื่อถือและขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของญี่ปุ่น...ประเทศญี่ปุ่นเป็นชาติที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กมาก และขณะนี้ญี่ปุ่นก็ได้ชื่อว่ามีพลเมืองที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลก ซึ่งผู้แปล "พรอนงค์ นิยมค้า" เป็นคนไทยที่เรียนมาจากประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สามารถเข้าใจง่ายได้เป็นอย่างดี