หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : OXFORD BASIC ENGLISH DICTIONARY

ชื่อผู้แต่ง : ศ ทักษิณา สวนานนท์

เลขเรียก : อ.423.9591 พ125 2537

ที่เก็บหนังสือ : ห้องอ้างอิง ชั้น 3

รายละเีอยด : พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ - ไทย เล่มนี้เป็นพจนานุกรมเบื่องต้นที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่เริ่มสนใจภาษาอังกฤษ ใช้คำอธิบายคำศัพท์อย่างง่าย ๆ ประกอบด้วยสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากมาย บรรจุคำศัพทย์มากกว่า 10,000 คำ พร้อมคำจำกัดความที่ใช้ภาษาอย่างง่าย ๆ ชัดเจน มีภาพประกอบเป็นจำนวนมาก และมีตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในประโยคเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง