หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : แด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต

ชื่อผู้แต่ง : DaiGo, Mentalist DaiGo, เขียน ; ธนัญ พลแสน, แปล

เลขเรียก : 158.1 ม741ด 2562

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด :