หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : การภาษีอากรธุรกิจ Business taxation

ชื่อผู้แต่ง : ระริน เครือวรพันธุ์.

เลขเรียก : 336.207 ร257ก 2557

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด :