หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อผู้แต่ง : Yoshiko Yoneyama ; กาญจนี สวยสมพล, แปล.

เลขเรียก : 649.8 ย899ค 2561

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด : ความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุ -- เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น -- การพลิกตัว -- การลุกนั่ง -- การลุกยืน -- การนั่ง -- การช่วยเหลือผู้สูงอายุนั่งรถเข็น -- การเดิน -- การรับประทานอาหาร -- การอาบน้ำ -- การเปลี่ยนเสื้อผ้า -- การขับถ่าย -- วิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน -- วิธีการดูแลตัวเองของผู้ดูแล.