หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง

ชื่อผู้แต่ง : สุธาพร ล้ำเลิศกุล.

เลขเรียก : 741.6 ส442พ 2561

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทยชั้น 2

รายละเีอยด :