หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : การเขียนโปรแกรมด้วย PYTHON สำหรับผู้เริ่มต้น

ชื่อผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง

เลขเรียก : 005.133 บ253ก 2562

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทย ชั้น 2

รายละเีอยด : "ไพธอน (Python)" เป็นหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนผู้ใช้งานสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากลักษณะโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้ง่าย และความสามารถอันโดดเด่นอีกหลายๆ ด้าน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านการเขียนโปรแกรม โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดในขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งตัวอย่าง และแบบฝึกหัดท้ายบท รวมถึงเวิร์คช็อปอีกบางส่วน โดยใช้เครื่องมือยอดนิยมอย่าง "Python IDLE" และ "PyCharm" ซึ่งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นแนวทางสำหรับศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ต่อไปในอนาคตได้