หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง : ฐานุวัชร์ รินนานนท์.

เลขเรียก : 371.1076 ฐ299ต 2562

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทย ชั้น 2

รายละเีอยด : หนังสือ "ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ฉบับสมบูรณ์" นำเสนอคำแนะนำและหลักเกณฑ์ที่ต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วยภาค ก และ ข ซึ่งภาค ก จะมีทั้งในด้านความรอบรู้ที่ต้องรู้ทุกเรื่อง ทั้งด้านทักษะกระบวนการ (ความสามารถทั่วไป) ที่ยสอบคณิตเชิงวิเคราะห์ การใช้ภาษา และการใช้เหตุผล รวมทั้งภาษาอังกฤษ ทั้งด้านบริบทความเป็นครู ที่เน้นในด้านของคุณธรรมจริยธรรมครู จิตวิทยาครู และภาค ข ที่จะเป็นเนื้อหาการศึกษา และวิชาเอกของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะมีความครบถ้วน อัดเเน่นทุกวิชาที่ต้องสอบ!! โดยจะทำเป็นข้อสอบเสมือนจริง พร้อมด้วยการเฉลยอย่างละเอียด ที่อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว อีกทั้งยังได้รับผลการันตีจากผู้อ่านจริง ว่าสอบติดกันทุกคน!!