หนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ : ปรัชญาการเมือง Political dialogues

ชื่อผู้แต่ง : แครนสตัน, มอริซ.

เลขเรียก : 320.01 ค941ป 2562

ที่เก็บหนังสือ : หนังสือภาษาไทย ชั้น 2

รายละเีอยด : บทสนทนาทั้งแปดในหนังสือเล่มนี้ ล้วนว่าด้วยปัญหาทางการเมือง หรือพูดให้ตรงยิ่งกว่านี้ ก็คือว่าด้วยปัญหาทางทฤษฎีการเมือง ในเรื่องเสรีภาพ ความเจริญ ความมีใจกว้าง รัฐ ปฏิวัติ ประชาธิปไตย จริยธรรม และคุณธรรมสำหรับพลเมือง เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐมาแต่สมัยเปลโตหรือก่อนหน้านั้น และเป็นปัญหาที่น่าสนใจตลอดมาทุกยุคทุกสมัย