อบรมการดูแลและบำรุงรักษาหนังสือ

: 4 ตุลาคม 2561, 14:15 น. | : 47

  วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการดูแลและรักษาหนังสือ ให้กับนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 4 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ จำนวน 71 คน โดยมีนายเนตรพรมมินทร์ พุทธา บรรณารักษ์ และนายธีรพงษ์ อาษาวัง หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี เป็นวิทยาการ จัดกิจกรรมบรรยายประกอบวิดีทัศน์เกี่ยวกับการเข้าเล่มหนังสือปกแข็ง การสาธิตและฝึกปฏิบัติการเย็บเล่มหนังสือ การซ่อมแซมหนังสือชำรุด ตลอดจนการดูแลรักษาหนังสือ

อัลบั้มภาพ