วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 3 ปี

: 15 มกราคม 2562, 14:43 น. | : 14

          วันที่14 มกราคม 2562 นายปรีชา อาษาวัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ครบรอบ 3 ปี โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี 

          โดย ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมรับชมการแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์


ข่าว : พิมพิกา วะสาร

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

อัลบั้มภาพ