บุคลากรเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ

: 15 มกราคม 2562, 14:46 น. | : 10

          วันที่ 14 มกราคม นายปรีชา อาษาวัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ นำตัวแทนบุคลากรเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อวางแผนจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการนี้นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าภูมีคำธาตุ ให้การต้อนรับและนำชมโรงเรียน


ข่าว : พิมพิกา วะสาร

ภาพ : ปัญจวิช คำดี

อัลบั้มภาพ