มอบกระเช้าแสดงความยินดี

: 17 มกราคม 2562, 09:33 น. | : 17

            วันที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา รองประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และดร.พนัส โพธิบัติ รองคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์นำกระเช้ามาแสดงความยินดีกับนายปรีชา อาษาวัง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 

ข่าว/ภาพ : พิมพิกา วะสาร

อัลบั้มภาพ