กิจกรรม Meet&greet with librarian : เขียนบรรณานุกรม

: 17 มกราคม 2562, 09:37 น. | : 11

            วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม Meet&greet with librarian : เขียนบรรณานุกรม 101 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต 2 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ โดยมีนางสาวพิมพิกา วะสาร นักเอกสารสารสนเทศเป็นวิทยากร โดยอบรมการเขียนบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม microsoft word และโปรแกรม Zotero มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 22 คน

 

ข่าว/ภาพ : พิมพิกา วะสาร

อัลบั้มภาพ